Best Copy

Kaširanje KAPAFIX

Čvrsta leđa svakog plakata

Kaširanje je proces lijepljenja materijala na tvrdu, nesavitljivu podlogu sa svrhom povećanja čvrstoće i debljine konačnog proizvoda. Kapafix podloga je lagana i pjenastog sastava debljne 5mm ili 10 mm. Svoju primjenu nalazi kod izrade visećih ili samostojećih panoa, plakata i promo materijala. Po želji, materijale uokvirujemo u aluminijski okvir.

Također, ukoliko želite da vaš rad bude zaštićen od UV zraka, vremenskih uvjeta i oštećenja kaširanje je moguće plastificirati sa mat ili sjajnom plastifikacijom.

BestCopy, 2018. Sva prava pridržana